CLASS XII BOARD RESULT : 2020

SCIENCE STREAM: 2019-20


SHARDA KRITI MODANWAL

96.4%


ANUSHKA JAISWAL

96.0%


AKRITI JHA

95.8%


KOMAL SETH

94.6


KHUSHI SRIVASTAVA

94.4%


ARPITA KUSHWAHA

94.4%


PRINCE KESHARI

93.6%


ABHISHEK GORAKSHANATH

93.6%


SOUNDRYA KESARI

93.4%


ANURADHA KUMARI

93%

COMMERCE STREAM: 2019-20


UZMA PARVEEN

96.0%


KARAN ANAND

94.4%


KASHISH AGRAWAL

94.0%


KHUSHI CHAUBEY

92.4%


MANTASHA JAHAN

91.8%


VISHWAS BHATIA

91.6


RITESH MODANWAL

91.6%


VAIBHAV CHAURASIA

90.8%


MANSI

90.8%


SHANTAM KUSHWAHA

90.6%

CLASS X BOARD RESULT : 2020